Zarząd

Członkowie zarządu:

Piotr Pawicki, Prezes Zarządu

tel. 600 393 893
piotr.pawicki@gmail.com
ks. Łukasz Zych Wiceprezes Zarządu

Bogusław Pindel, Skarbnik

Agnieszka Magnes, Sekretarz Zarządu

Ireneusz Hetnał, Członek Zarządu


   Rejestr Klubów Sportowych miasta Bielsko-Biała

Numer : 72
Numer ostatniego wpisu: 72
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:    14 czerwiec 2012
Data ostatniego wpisu: 14 czerwiec 2012
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
NIP: 9372665137